Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Ξύλινες Παιδικές Κουζίνες

Βραβευμένα προϊόντα που επιλέξαμε προσεκτικά για την ποιότητα και την ασφάλειά τους.


Λίγα λόγια για τις παιδικές κουζίνες: Από τους πρώτους που αναγνώρισαν τη σημασία των παιχνιδιών κουζίνας στην ανάπτυξη του παιδιού ήταν η Μαρία Μοντεσσόρι, η οποία πίστευε ότι τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα χρειαστούν στην πραγματική ζωή και βέβαια να είναι ανεξάρτητα. Έτσι, αργότερα θα μπορέσουν να έχουν τον ξεχωριστό τους παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία. Ακόμα και ο Piaget είχε επισημάνει την αξία που έχουν οι παιδικές κουζίνες και τα αντίγραφα τροφίμων και στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και βέβαια στο να ενθαρρύνουν το συμβολικό παιχνίδι. Με τη σειρά του το συμβολικό παιχνίδι χρησιμοποιείται από τα παιδιά για να αναδιατυπώσουν πράγματα που βλέπουν/βιώνουν και να τα κατανοήσουν καλύτερα.  (The Handbook of Developmentally Appropriate Toys, edited by Doris Bergen)